News:

জনবল

Teachers Name Designation Email Photo
JOYOTISH CHANDRA SARKER Headmaster nasirabadh@yahoo.com
MST. RENAISSANCE KHANUM Assistant Headmaster renissance7th@gmail.com
ANANGA MOHON RAJBONGSHI Assistant Teacher anngarajbongshi9@gmail.com
KARIMA AKTER Assistant Teacher karimaakter1977@gmail.com
MD. RAFIKUL ALAM Assistant Teacher mdrafiqulalam2015@gmail.com
KRISHNA KANTA SARKER Assistant Teacher kksarker1969@gmail.com
MOHAMMAD ATAUR RAHMAN Assistant Teacher ataurnhs@gmail.com
TAHAMINA AKTER Assistant Teacher tahaminanub@gmail.com
SHALAHA BEGUM Assistant Teacher salehabegum1971@gmail.com
JAGANNATH HALDER Assistant Teacher jagannathhalder@gmail.com
MOST SHAHNAZ KHANAM Assistant Teacher shahnajna@gmail.com
TASMIN AKTER Assistant Teacher tasmin630@gmail.com